Udvalgte artikler mv.

Kronik: “Pape gør op med Schlüter’s fængselspolitik”. Altinget, den 15. marts 2017.

Oplæg på forskningskonference, Academy of Criminal Justice Sciences 2017 i Kansas City (MO): ” Studying Criminology Abroad: Music Videos as an Educational Tool across Cultural and Language Barriers”.

Oplæg på forskningskonference, Law & Society Association 2016 i New Orleans (LA): “Danish Prisons: To What Extent Do They Aim at Resocialization?”

Kronik: “Man skal ikke være bums for at være alkoholiker”, Politiken den 13. december 2014.

Kommentar: “Havde Danmark 990 drab i 2012?”, Berlingske den 26. december 2013.

Omtale af foredrag om oplæg holdt på Whitman College i marts 2013, Dylan Tull i The Pioneer :
“Danish Prison System Shows Different Understanding of Crime”.

Boganmeldelse af Tonry & Lappi-Seppälä (2012). Crime and Justice vol. 40 on Scandinavia. International Criminal Justice Review, December 2012, vol. 22, no. 4, 457-459.

Undervisningsbog, Kriminalitet og straf. Temabog for Samfundsfag, niveau A og B, udgivet af Gyldendal Uddannelse, efteråret 2011.
Der er adgang til 33 sider af bogen og til hjemmeside med links, litteraturliste og opgaver.

Kronik, “Jeg holder meget af fængsler”,kronik i Jyllandsposten den 23. august 2011.

Open prisons – will they last?“, Paper præsenteret på det 53. forskerseminar for Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, maj 2011.

Kronik om fængselsbetjente i Jyllandsposten den 14. december 2007:
“Løberne i fængselsvæsenet”
.

Leave a Reply